Přihláška – info 2020-12-30T12:13:35+00:00

Online přihláška

Po vyplnění online přihlášky Vás budeme kontaktovat, před Vaším rozhodnutím si můžete prohlédnout prostory učebny a budete osobně seznámeni se způsobem výuky.

PROHLAŠUJI, že mi nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a že netrpím tělesnou nebo duševní vadou, která by mě činila neschopným k řízení motorových vozidel.

Potřebné dokumenty ke stažení

Žádost o řidičské oprávnění
Posudek o zdravotní způsobilosti