Dopravní psychologie 2018-01-19T10:37:02+00:00

Dopravní psychologie

Akreditovaný dopravní psycholog

PhDr. Mgr. Lucie Mitáčková
+420 733 400 555

Psychotesty přímo v Naší autoškole !

Dle novely zákona od 1.7.2013 jste po odebrání řidičského průkazu na 6 až 12 měsíců povinni pro navrácení ŘP splnit dopravní psycholigické testy, bez nutnosti absolvování přezkoušení v autoškole. (i pokud si po půlce trestu zažádáte o vrácení)

Jste vybodovaný řidič, nebo řidič s uloženým zákazem řízení motorového vozidla ?

Nemusíte již znovu absolvovat kurz v autoškole, ale musíte úspěšně složit přezkoušení z odborné způsobilosti před pověřeným komisařem obecního úřadu(pokud doba odebrání ŘP nebyla kratší než 12 měsíců), které se skládá z:
– předpisů pravidel silničního provozu, teorie zásad bezpečné jízdy, zdravotní přípravy
– praktická jízda
– praktická údržba vozu (neplatí pro skupinu A a B)

Víte, že : po vybodování musíte splnit následující podmínky pro vráceni ŘP

– od odebrání řidičského průkazu uběhlo nejméně 12 měsíců
– vybodovaný řidič absolvoval přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
– vybodovaný řidič absolvoval lékařskou prohlídku a dopravně psychologické vyšetření

(Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné do autoškoly dodat výpis z karty řidiče a přihlášku)

! pro vrácení ŘP po Zákazu řízení motorových vozidel musíte splnit obdobné podmínky jako u vybodování s tím rozdílem, že zkoušku z odborné způsobilosti v autoškole je možné absolvovat až po skonční zákazu činnosti.

(Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné do autoškoly dodat rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti, v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení, výpis z karty řidiče, posudek o zdravotní způsobilosti a přihlášku)

V EuroAutoškole akce na vrácení ŘP sk.B 1500Kč